ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 30 มกราคม 2566
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 30 มกราคม 2566
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 30 มกราคม 2566
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 30 มกราคม 2566
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 มกราคม 2566
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 มกราคม 2566
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 30 มกราคม 2566