ชุมพร
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 28 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 18 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 21 ธันวาคม 2564