ตรัง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำภูรา อำเเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 26 กรกฎาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 09 พฤษภาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 09 พฤษภาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เขต 5 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 พฤษภาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอย่านตาข่าว จังหวัดตรัง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 พฤษภาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปลิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565