ตราด
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 07 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 20 กรกฎาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด 17 พฤษภาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 17 พฤษภาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดตราด 25 เมษายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (เลือกตั้งใหม่) 21 กุมภาพันธ์ 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 มกราคม 2565