พังงา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 30 มกราคม 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 มิถุนายน 2565
3 ผลการเลือกั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมาะ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเเภอกะปง จังหวัดพังงา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 17 พฤษภาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รอบ 1 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รอบ 1 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564