เพชรบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลบาลนายาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชำอำ จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 27 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 20 ธันวาคม 2564