ร้อยเอ็ด
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม 2) 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565