ลพบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 13 มิถุนายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ใหม่) 14 มีนาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 07 มีนาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 25 มกราคม 2565