สมุทรปราการ
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 07 กุมภาพันธ์ 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 27 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 14 ธันวาคม 2564