สมุทรสาคร
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 14 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 14 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 14 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 01 พฤศจิกายน 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 29 เมษายน 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 05 กุมภาพันธ์ 2564