สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 มิถุนายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 มิถุนายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขต 6 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 09 พฤษภาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 พฤษภาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 21 กุมภาพันธ์ 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565