อุทัยธานี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 30 มิถุนายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 06 มิถุนายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม2) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีเพิ่มเติม 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหัวคต จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565