สระบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 ตุลาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลหนองนาก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 20 กันยายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินซ้อน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 กรกฎาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 เมษายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 กุมภาพันธ์ 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) 31 มกราคม 2565