ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) 03 สิงหาคม 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 20 กรกฎาคม 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 19 กรกฎาคม 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 05 กรกฎาคม 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 06 มิถุนายน 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 11 พฤษภาคม 2565
7 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 26 เมษายน 2565
8 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 18 เมษายน 2565