การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 197/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 มีนาคม 2565
2 ควฉ. 180/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 9 และ 11 อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 - 6 อำเภอกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 - 3 อำเภอละอุ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2 อำเภอสุขสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 1 -2 08 มีนาคม 2565
3 ควฉ. 165/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ม.65 (5) และ ม.66 พรบ. เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
4 ควฉ. 166/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 9 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
5 ควฉ. 112/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.71 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 07 กุมภาพันธ์ 2565
6 ควฉ. 113/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เขตเลือกตั้งที่ 3 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 07 กุมภาพันธ์ 2565
7 ควฉ. 111/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ม.111 พรป.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2560) 07 กุมภาพันธ์ 2565
8 ควฉ. 92/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565