สปอต/สารคดี/รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุประจำปี 2560
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
17 ชุดที่ 9 กกต. ต่อยอดพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 15 สิงหาคม 2560
18 สปอตวิทยุโครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก กิจกรรมกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (สปอตชุด "ประชาธิปไตยกับพรรคการเมือง") 26 กรกฎาคม 2560
19 สปอตวิทยุโครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก กิจกรรมกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (สปอตชุด "พรรคการเมืองนั้นสำคัญไฉน") 26 กรกฎาคม 2560
20 สัมภาษณ์ประเด็น กิจกรรมการส่งเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน โดยนายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560
21 สัมภาษณ์ประเด็น การครบรอบสถาปนา 19 ปี กกต. โดยนายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 12 กรกฎาคม 2560
22 สัมภาษณ์ประเด็น ครบรอบ 11 ปี ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560
23 ชุดที่ 8 เรื่อง หน่วยเลือกตั้งพิเศษอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 26 พฤษภาคม 2560
24 ชุดที่ 7 เรื่อง โครงการ Data Exchange Center หรือ DXC 26 พฤษภาคม 2560