ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น FI-6130 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0403-27-2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565
18 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน 9 กจ 2605 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
19 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex780 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0401-74-2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากลฯ) 10 พฤษภาคม 2565
21 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดทำถุงผ้า และจัดทำสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
22 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
23 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กน 9360 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ผลิตวีดิทัศน์โมชั่น-อินโฟกราฟิก) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565