ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุ เตรื่องเขียนและอุปกรณ์มี่จำเป็นในการศึกษาอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรดการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11(พตส.11) จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2563
18 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 30 เมษายน 2563
19 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อ Harddisk สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
20 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 29 เมษายน 2563
21 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อถ่านสำหรับใส่เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ ขนาดกำลังไฟ 1.5 โวลต์ จำนวน 84 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563
24 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน 9 กจ 2610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563