ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562
18 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำชุดข้าวสารอาหารแห้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562
19 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารประจำห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2562
21 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดกลางและนิทรรศการประชาธิปไตย (ห้องสมุดกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562
22 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารรายสัปดาห์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 01 ตุลาคม 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสารสนเทศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562