ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
17 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงป้ายทำเนียบผู้บริหาร สวช. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นส์เตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet Enterprise 500 Color M551 dn หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0402-52-56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
19 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex760 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0401-37-2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
20 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการซื้อ RAM สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น RYZEN หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0401-459-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Virtual Tour 360 องศา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 จำนวน 900 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
23 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ RICOH AFICIO รุ่น SP840DN หมายเลขครุภัณฑ์ กกต.0402-14-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
24 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 81 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2566