ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
17 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน กกต. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 02 ธันวาคม 2563
18 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 20 เมษายน 2563
19 ประกาศ สนง.กกต. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
20 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 31 มกราคม 2563
21 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มกราคม 2563
22 ประกาศ สนง.กกต. เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 มกราคม 2563
23 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรีและปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2562
24 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 ตุลาคม 2562