คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
17 คำวินิจฉัยที่ 107/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง 21 เมษายน 2563
18 คำวินิจฉัยที่ 248/2/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 21 เมษายน 2563
19 คำวินิจฉัยที่ 248/1/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 21 เมษายน 2563
20 คำวินิจฉัยที่ 247/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา 21 เมษายน 2563
21 คำวินิจฉัยที่ 30/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม 21 เมษายน 2563
22 คำวินิจฉัยที่ 242/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 20 เมษายน 2563
23 คำวินิจฉัยที่ 232/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 14 เมษายน 2563
24 คำวินิจฉัยที่ 15/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร 14 เมษายน 2563