คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
17 คำวินิจฉัยที่ 90/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสตูล 08 กรกฎาคม 2562
18 คำวินิจฉัยที่ 89/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 08 กรกฎาคม 2562
19 คำวินิจฉัยที่ 86/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ 08 กรกฎาคม 2562
20 คำวินิจฉัยที่ 84/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 08 กรกฎาคม 2562
21 คำวินิจฉัยที่ 83/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 08 กรกฎาคม 2562
22 คำวินิจฉัยที่ 82/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา 08 กรกฎาคม 2562
23 คำวินิจฉัยที่ 80/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย 01 กรกฎาคม 2562
24 คำวินิจฉัยที่ 79/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ 01 กรกฎาคม 2562