คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
17 คำวินิจฉัยที่ 142/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง 26 สิงหาคม 2562
18 คำวินิจฉัยที่ 141/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562
19 คำวินิจฉัยที่ 140/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 สิงหาคม 2562
20 คำวินิจฉัยที่ 139/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 26 สิงหาคม 2562
21 คำวินิจฉัยที่ 137/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี 26 สิงหาคม 2562
22 คำวินิจฉัยที่ 136/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 19 สิงหาคม 2562
23 คำวินิจฉัยที่ 135/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา 19 สิงหาคม 2562
24 คำวินิจฉัยที่ 134/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด 19 สิงหาคม 2562