ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
17 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2563 06 กุมภาพันธ์ 2564
18 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 05 มกราคม 2564
19 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
20 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
21 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2563 28 กันยายน 2563
22 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
23 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
24 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 31 พฤษภาคม 2563