ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ใหม่) 04 เมษายน 2565
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลบาลนายาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชำอำ จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 04 เมษายน 2565
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เขต 14 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 28 มีนาคม 2565
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565