ตรัง
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอย่นตาขาว จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
23 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 20 ธันวาคม 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 17 พฤศจิกายน 2564