เพชรบูรณ์
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ธันวาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ธันวาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ธันวาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 พฤศจิกายน 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 02 สิงหาคม 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564