สุรินทร์
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 03 มกราคม 2565
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 29 เมษายน 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 13 มกราคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 13 มกราคม 2564