อุทัยธานี
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 21 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 05 กรกฎาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 29 เมษายน 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 13 มกราคม 2564
24 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 13 มกราคม 2564