แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จัดซื้อครุภัณฑ์) 22 พฤศจิกายน 2564
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564) 16 พฤศจิกายน 2564
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กระดาษถ่ายเอกสาร) 16 พฤศจิกายน 2564
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชุดโปรแกรมสำนักงาน) 16 พฤศจิกายน 2564
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 16 พฤศจิกายน 2564
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร) 16 พฤศจิกายน 2564
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 11 พฤศจิกายน 2564
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลิตสื่อออนไลน์ฯ) 10 พฤศจิกายน 2564