ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 05 มกราคม 2565
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 17 ธันวาคม 2564
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 07 ธันวาคม 2564
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 05 พฤศจิกายน 2564
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 05 พฤศจิกายน 2564
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 29 ตุลาคม 2564
23 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 29 ตุลาคม 2564
24 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 ตุลาคม 2564