แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
17 พรรคพลังท้องถิ่นไท 07 กรกฎาคม 2564
18 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 07 กรกฎาคม 2564
19 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 07 กรกฎาคม 2564
20 พรรคไทรักธรรม 07 กรกฎาคม 2564
21 พรรคเสรีรวมไทย 07 กรกฎาคม 2564
22 พรรครักษ์ธรรม 07 กรกฎาคม 2564
23 พรรคเพื่อชาติ 07 กรกฎาคม 2564
24 พรรคพลังประชาธิปไตย 07 กรกฎาคม 2564