ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
17 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น พร้อมล่ามภาษามือ พร้อมออกอากาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อม Function Software ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)