คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
17 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พ้นจากตำแหน่ง (78/2559) 01 ตุลาคม 2559
18 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา (94/2558) 14 กรกฎาคม 2559
19 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา พ้นจากตำแหน่ง (93/2558) 14 กรกฎาคม 2559
20 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต พ้นจากตำแหน่ง (92/2558) 14 กรกฎาคม 2559
21 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (91/2558) 14 กรกฎาคม 2559
22 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก พ้นจากตำแหน่ง (60/2558) 14 กรกฎาคม 2559
23 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา พ้นจากตำแหน่ง (56/2558) 14 กรกฎาคม 2559
24 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร พ้นจากตำแหน่ง (55/2558) 14 กรกฎาคม 2559