สปอต/สารคดี/รายการสัมภาษณ์สดทางวิทยุประจำปี 2560
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
25 ชุดที่ 6 เรื่อง กกต. 4.0 26 พฤษภาคม 2560
26 สัมภาษณ์ประเด็น หลักสูตรสืบสวนและไต่สวน โดยนายสุพจน์ สังข์หยู ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560
27 สัมภาษณ์ประเด็น โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ โดยนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 26 พฤษภาคม 2560
28 ชุดที่ 5 เรื่องคะแนนโปร่งใส 03 พฤษภาคม 2560
29 ชุดที่ 4 เรื่อง กกต.ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน 03 พฤษภาคม 2560
30 ชุดที่ 5 เรื่องเชิญชวนประกวด Clip VDO 03 พฤษภาคม 2560
31 สัมภาษณ์ประเด็น การสืบสวนหรือไต่สวนภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ โดยร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวินิจฉัยและคดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
32 สัมภาษณ์ประเด็น การปรับเวลาทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 03 พฤษภาคม 2560