การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
25 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์)
26 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา)
27 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.นนทบุรี)
28 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน (สนง.กกต.จว.ตราด)
29 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน (สนง.กกต.จว.ตราด)
30 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.ตราด)
31 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.นครราชสีมา)
32 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ศรก.2)