ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษษโปรแกรมบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย(ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู (ACCESS CONTROL))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
26 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 29 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566
27 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถประจำตำแหน่ง กกต. หมายเลขทะเบียน 8 กผ 8498 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
28 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู่หลักสูตร พลเมืองคุณภาพแก่วิทยากรสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือวิทยากรจังหวัดและวิทยากรเขตเลือกตั้ง จำนวน 12,420 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
30 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
32 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำป้ายอะคริลิคแสดงแผนผังโครงสร้างของสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2566