ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
25 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเลต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
29 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
30 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น F-1120D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
31 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ Maintenance โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (WinSpeed) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
32 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำโล่ที่ระลึก จำนวน 2 โล่ โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562