ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
25 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก (ACCESS CONTROL) ชั้น 7 และชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565
26 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อชุดควบคุมแอร์ รีโมทแอร์ พร้อมติดตั้ง สพบ. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤษภาคม 2565
27 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
28 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
29 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแผงวงจรสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดแบบใช้น้ำเย็น จำนวน 1 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
30 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์ปลอกแขนและแบดจ์ ลูกเสืออาสา กกต. พร้อมจัดส่งตามบัญชีจัดสรร จำนวน 8,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2565