ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
25 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต FTTx ความเร็ว 250/250 Mbps. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
26 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำป้ายชื่อสำหรับกลุ่มกิจกรรมหลักสูตร พตส. 11 จำนวน 160 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
27 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำสายคล้องบัตรแสดงตน (แบบโยโย่) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
28 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
29 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขทะเบียน 8 กข 8430 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
30 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 155 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
31 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจ้างว่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
32 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อสนับสนุนมาตรการดูแลอนามัยด้านสถานที่ กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ในทุกส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563