คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 111/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ม.111 พรป.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2560) 07 กุมภาพันธ์ 2565
26 ควฉ. 101/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
27 ควฉ. 93/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
28 ควฉ. 78/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
29 ควฉ. 77/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
30 ควฉ. 91/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
31 ควฉ. 81/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้ง 11 อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอละอุ่น เขต 31 มกราคม 2565
32 ควฉ. 83/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ม.65 (1) และ ม.92 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565