คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
25 คำวินิจฉัยที่ 442/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 08 มิถุนายน 2564
26 คำวินิจฉัยที่ 426/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีธาตุ 07 มิถุนายน 2564
27 คำวินิจฉัยที่ 424/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 07 มิถุนายน 2564
28 คำวินิจฉัยที่ 418/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3 07 มิถุนายน 2564
29 คำวินิจฉัยที่ 422/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างดินแดน เขตเลือกตั้งที่ 4 07 มิถุนายน 2564
30 คำวินิจฉัยที่ 423/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 07 มิถุนายน 2564
31 คำวินิจฉัยที่ 421/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน เขตเลือกตั้งที 2 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มิถุนายน 2564
32 คำวินิจฉัยที่ 419/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 07 มิถุนายน 2564