คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
25 คำวินิจฉัยที่ 132/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562
26 คำวินิจฉัยที่ 131/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดระนอง 19 สิงหาคม 2562
27 คำวินิจฉัยที่ 130/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 19 สิงหาคม 2562
28 คำวินิจฉัยที่ 129/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 19 สิงหาคม 2562
29 คำวินิจฉัยที่ 128/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562
30 คำวินิจฉัยที่ 127/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย 13 สิงหาคม 2562
31 คำวินิจฉัยที่ 126/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2562
32 คำวินิจฉัยที่ 124/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี 05 สิงหาคม 2562