คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
25 คำวินิจฉัยที่ 46/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 14 เมษายน 2563
26 คำวินิจฉัยที่ 218/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี 10 เมษายน 2563
27 คำวินิจฉัยที่ 244/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 14 กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2563
28 คำวินิจฉัยที่ 29/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม 08 เมษายน 2563
29 คำวินิจฉัยที่ 31/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 03 เมษายน 2563
30 คำวินิจฉัยที่ 204/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27 มีนาคม 2563
31 คำวินิจฉัยที่ 44/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 27 มีนาคม 2563
32 คำวินิจฉัยที่ 245/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลพบุรี 27 มีนาคม 2563