คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 1383/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 ตุลาคม 2565
26 ควฉ. 1374/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
27 ควฉ. 1379/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.สิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
28 ควฉ. 1381/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (ม.65 (1) ม.65 (3) และ ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
29 ควฉ. 1371/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
30 ควฉ. 1372/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
31 ควฉ. 800/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 12 ตุลาคม 2565
32 ควฉ. 1354/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ม.65(2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 ตุลาคม 2565