คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
25 คำวินิจฉัยที่ 74/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 01 กรกฎาคม 2562
26 คำวินิจฉัยที่ 73/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี 01 กรกฎาคม 2562
27 คำวินิจฉัยที่ 72/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก 01 กรกฎาคม 2562
28 คำวินิจฉัยที่ 71/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ 01 กรกฎาคม 2562
29 คำวินิจฉัยที่ 68/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ 05 พฤษภาคม 2562
30 คำวินิจฉัยที่ 67/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเลย 05 พฤษภาคม 2562
31 คำวินิจฉัยที่ 66/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดศรีสะเกษ 05 พฤษภาคม 2562
32 คำวินิจฉัยที่ 65/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว 05 พฤษภาคม 2562