ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565
26 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 28 มีนาคม 2565
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ใหม่) 14 มีนาคม 2565