กาฬสินธุ์
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 21 ธันวาคม 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 ตุลาคม 2564