บุรีรัมย์
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 18 ตุลาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 03 พฤษภาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 05 กุมภาพันธ์ 2564
30 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 18 มกราคม 2564