สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
25 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2564
27 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 31 ตุลาคม 2564
28 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 29 เมษายน 2564
30 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 11 กุมภาพันธ์ 2564
31 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2564
32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564