ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 07 ตุลาคม 2564
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 05 ตุลาคม 2564
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 10 กันยายน 2564
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 06 กันยายน 2564
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 05 สิงหาคม 2564
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 04 สิงหาคม 2564
31 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 16 กรกฎาคม 2564
32 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 14 กรกฎาคม 2564