แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
25 พรรคภราดรภาพ 07 กรกฎาคม 2564
26 พรรคพลังไทยรักชาติ 07 กรกฎาคม 2564
27 พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 07 กรกฎาคม 2564
28 พรรคก้าวไกล 07 กรกฎาคม 2564
29 พรรคทางเลือกใหม่ 07 กรกฎาคม 2564
30 พรรคประชาภิวัฒน์ 07 กรกฎาคม 2564
31 พรรคพลเมืองไทย 07 กรกฎาคม 2564
32 พรรคพลังไทยนำไทย 07 กรกฎาคม 2564