การเลือกตั้ง อบต.
# หัวข้อ วันที่
25 ควฉ. 67/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
26 ควฉ. 73/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
27 ควฉ. 63/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
28 ควฉ. 69/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
29 ควฉ. 65/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
30 ควฉ. 64/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
31 ควฉ. 70/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
32 ควฉ. 71/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ม.49 (4) และ ม.50 (8) (23) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565