ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
25 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม พร้อมอาคารเก็บพัสดุ
26 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หมายเลขทะเบียน ฮร 8 กรุงเทพมหานคร
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
30 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างผลิตเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
32 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จำนวน 2 รายการ