คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
25 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (91/2558) 14 กรกฎาคม 2559
26 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก พ้นจากตำแหน่ง (60/2558) 14 กรกฎาคม 2559
27 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา พ้นจากตำแหน่ง (56/2558) 14 กรกฎาคม 2559
28 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร พ้นจากตำแหน่ง (55/2558) 14 กรกฎาคม 2559
29 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด พ้นจากตำแหน่ง (54/2558) 14 กรกฎาคม 2559
30 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พ้นจากตำแหน่ง (53/2558) 14 กรกฎาคม 2559
31 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร (86/2558) 14 กรกฎาคม 2559
32 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี (51/2558) 14 กรกฎาคม 2559