คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
25 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด พ้นจากตำแหน่ง (54/2558) 14 กรกฎาคม 2559
26 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พ้นจากตำแหน่ง (53/2558) 14 กรกฎาคม 2559
27 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร (86/2558) 14 กรกฎาคม 2559
28 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี (51/2558) 14 กรกฎาคม 2559
29 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พ้นจากตำแหน่ง (49/2558) 14 กรกฎาคม 2559
30 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม (45/2558) 14 กรกฎาคม 2559
31 คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา พ้นจากตำแหน่ง (83/2558) 14 กรกฎาคม 2559
32 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (44/2558) 14 กรกฎาคม 2559