การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
33 เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน (สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี)
34 เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน (สนง.กกต.จว.กาญจนบุรี)
35 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ศรก.1)
36 เปิดเผยราคากลาง การเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (สนง.กกต.จว.ชัยนาท)
37 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (สนง.กกต.จว.ชัยนาท)
38 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.มุกดาหาร)
39 เปิดเผยราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.สมุทรสงคราม)
40 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (สนง.กกต.จว.หนองคาย)