ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง กกต. หมายเลขทะเบียน 8 กข 8430 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565
34 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เอกสารและหมึกโทรสาร) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2565
35 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 1,000 ml ยี่ห้อ BABY CARE กลิ่น GAG (สีส้ม) จำนวน 250 แกนลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2565
36 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรอง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2565
37 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน "ภารกิจ การบริหารงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบทบาทการดำเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง" ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการพั 27 เมษายน 2565
38 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างทำโล่ที่ระลึก ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว พร้อมกล่องบรรจุโล่ จำนวน 3 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565
39 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
40 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565