ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงป้ายทำเนียบหน้าห้อง ผอ.สพบ. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2565
34 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
35 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash drive) พร้อมลงข้อมูล และสกรีนตราสัญลักษณ์เข็ม พตส. จำนวน 180 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
36 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 ลำดับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
37 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบริหารการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ และการสวัสดิการของสำนักงานฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
39 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาอบรม จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565
40 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงป้ายทำเนียบผู้อำนวยการ สลป.1 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2565