ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น F-1120D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
34 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ Maintenance โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (WinSpeed) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
35 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำโล่ที่ระลึก จำนวน 2 โล่ โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
36 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถรับรอง หมายเลขทะเบียน ฮพ 7662 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2562
39 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น P3015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562