ข่าวรับสมัครงาน
# หัวข้อ วันที่
33 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) 09 กันยายน 2565
34 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ลำดับที่ 78 - 182 09 กันยายน 2565
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการฯ 30 สิงหาคม 2565
36 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) 23 สิงหาคม 2565
37 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ลำดับที่ 76 -77 พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ ลำดับที่ 58 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 11 สิงหาคม 2565
38 การคัดเลือกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 26 กรกฎาคม 2565
39 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) 22 กรกฎาคม 2565
40 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) 06 กรกฎาคม 2565