คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
33 คำวินิจฉัยที่ 123/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี 05 สิงหาคม 2562
34 คำวินิจฉัยที่ 122/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครพนม 30 กรกฎาคม 2562
35 คำวินิจฉัยที่ 121/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา 30 กรกฎาคม 2562
36 คำวินิจฉัยที่ 120/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 30 กรกฎาคม 2562
37 คำวินิจฉัยที่ 119/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 30 กรกฎาคม 2562
38 คำวินิจฉัยที่ 113/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี 23 กรกฎาคม 2562
39 คำวินิจฉัยที่ 111/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 23 กรกฎาคม 2562
40 คำวินิจฉัยที่ 117/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 23 กรกฎาคม 2562