คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
33 คำวินิจฉัยที่ 39/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร 25 มีนาคม 2563
34 คำวินิจฉัยที่ 36/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 25 มีนาคม 2563
35 คำวินิจฉัยที่ 35/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ 24 มีนาคม 2563
36 คำวินิจฉัยที่ 236/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 24 มีนาคม 2563
37 คำวินิจฉัยที่ 21/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดบึงกาฬ 20 มีนาคม 2563
38 คำวินิจฉัยที่ 9/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก 19 มีนาคม 2563
39 คำวินิจฉัยที่ 231/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ 18 มีนาคม 2563
40 คำวินิจฉัยที่ 26/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 18 มีนาคม 2563