คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
33 คำวินิจฉัยที่ 420/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 8 07 มิถุนายน 2564
34 คำวินิจฉัยที่ 417/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 07 มิถุนายน 2564
35 คำวินิจฉัยที่ 425/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 07 มิถุนายน 2564
36 รวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 20 พฤษภาคม 2564
37 คำวินิจฉัยที่ 387/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 19 เมษายน 2564
38 คำวินิจฉัยที่ 392/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ 19 เมษายน 2564
39 คำวินิจฉัยที่ 416/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาจะหลวย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07 เมษายน 2564
40 คำวินิจฉัยที่ 411/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 เมษายน 2564