คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
33 คำวินิจฉัยที่ 66/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดศรีสะเกษ 05 พฤษภาคม 2562
34 คำวินิจฉัยที่ 65/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว 05 พฤษภาคม 2562
35 คำวินิจฉัยที่ 64/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดระยอง 05 พฤษภาคม 2562
36 คำวินิจฉัยที่ 63/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี 05 พฤษภาคม 2562
37 คำวินิจฉัยที่ 62/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดระยอง 05 พฤษภาคม 2562
38 คำวินิจฉัยที่ 61/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดยะลา 03 พฤษภาคม 2562
39 คำวินิจฉัยที่ 60/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี 03 พฤษภาคม 2562
40 คำวินิจฉัยที่ 59/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี 03 พฤษภาคม 2562