คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
33 ควฉ. 89/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
34 ควฉ. 90/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎ์ธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
35 ควฉ. 84/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
36 ควฉ. 73/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
37 ควฉ. 63/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
38 ควฉ. 69/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
39 ควฉ. 65/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565
40 ควฉ. 64/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มกราคม 2565