ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
33 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2562 21 กุมภาพันธ์ 2563
34 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 24 มกราคม 2563
35 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2562 07 มกราคม 2563
36 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2562 08 พฤศจิกายน 2562
37 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2562 08 พฤศจิกายน 2562
38 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 08 พฤศจิกายน 2562
39 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมิถุนายน 2562 21 ตุลาคม 2562
40 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 21 ตุลาคม 2562