ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
33 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ประกาศผลการเลือกตั้ง 4 พฤษภาคม 2557) 04 พฤษภาคม 2557
34 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.พัทลุง (ประกาศผลการเลือกตั้ง 3 พฤษภาคม 2557) 03 พฤษภาคม 2557
35 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กาญจนบุรี (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
36 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครปฐม (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
37 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
38 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ปัตตานี (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
39 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ราชบุรี (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557
40 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.สมุทรปราการ (เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557) 27 เมษายน 2557