ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
33 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
34 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
35 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปลิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
37 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
38 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
39 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
40 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565